Algemene voorwaarden

Aanmelding 

U kunt zich telefonisch of via de website aanmelden. Hierbij wordt gevraagd alvast wat persoonsgegevens aan ons door te geven.  U kunt met of zonder verwijzing van uw huisarts, specialist, orthodontist of tandarts terecht.

Het kan voorkomen dat we niet de juiste of onvoldoende kennis hebben van een specifieke klacht. In dat geval zullen we u doorverwijzen naar een collega-logopedist die wel die vereiste kennis en ervaring in huis heeft.

Voorwaarden
Wij hebben een aantal voorwaarden voor onze intake en  behandelingen.

*  u heeft de behandelovereenkomst gelezen en bent accoord.  Klik hiervoor de behandelovereenkomst.

* er gelden betalingsvoorwaarden. Zie ook Tarieven 2023

* wij werken volgens het privacy reglement. Deze kunt u hier lezen privacyverklaring met logo

Ontevreden? Blijf er niet mee zitten! U komt voor goede hulp en begeleiding. Die willen wij graag bieden. Uw logopedist doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw logopedist is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Zie ook www.klachtenloketparamedici.nl

Hier vindt u meer informatie over klachten- en geschillenregeling Paramedici.

Wachtlijst
Wij hebben momenteel een korte wachtlijst, over het algemeen kan de intake binnen zes weken gepland worden. Wij verzoeken u vriendelijk om een aanmelding schriftelijk te doen via de link contact en aanmelding.

Continuïteit van de behandelingen

Als praktijk doen wij ons best om zo veel als mogelijk continuïteit te bieden. Toch kan het weleens voorkomen dat de behandeling niet doorgaat, bijvoorbeeld omdat uw logopedist ziek is, een nascholing volgt of andere verplichtingen heeft. In overleg met u bekijken we of de afspraak op een ander tijdstip kan plaatsvinden. Indien mogelijk wordt uw logopedist vervangen door een collega-logopedist. Mocht het onverhoopt zo zijn dat er geen ander tijdstip kan worden gevonden of geen vervanging mogelijk is, krijgt u oefeningen en tips/adviezen mee zodat u tot de volgende afspraak thuis kunt oefenen.

Identificatieplicht
Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Ouders moeten dus voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan.  Bron Rijksoverheid

Stages en overleg
Er wordt samengewerkt met o.a. de opleidingen Logopedie. Zo kunnen logopedie studenten (in hun derde of vierde jaar) ervaring opdoen in de praktijk.

Wetenschappelijk onderzoek

Onze praktijk doet mee aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn en draagt hiermee bij aan het verbeteren van de gezondheidzorg. Kijk hier voor de informatiefolder.