Specialisaties

Juist omdat logopedie een breed vak is, is specialisatie zeer belangrijk!

Binnen onze praktijk zijn de volgende specialisaties aanwezig:

– behandelingen van (verworven) neurologische aandoeningen:  afasie, Parkinson, mime en MS.
stemtherapie  (met behulp van Lax Vox)
afwijkende mondgewoonten (OMFT)

Tevens kunnen de volgende trainingen gegeven worden:

Wat is logopedie in het algemeen?
Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. In het dagelijks leven is het spreken onmisbaar. Om te spreken moeten wij ademen, gebruiken wij onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Om te kunnen spreken moeten wij ook kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces. Stoornissen daarin worden door de logopedist behandeld in samenwerking met huisarts, specialist of tandarts.

Logopedie is meer dan spraakles, omdat niet alleen spraakstoornissen zoals slissen, stotteren of slikken worden behandeld. Voor alle problemen die met spreken en verstaan te maken hebben, kunt u bij de logopedist terecht.
Logopedie houdt zich dus bezig met communicatie in de ruimste zin van het woord. Logopedie kent vijf behandelgebieden: taal, stem, spraak, gehoor en slikken. De grenzen van deze gebieden zijn ruim getrokken, want ook de voorwaarden voor een goede stem, spraak, taal of gehoor vallen hieronder.

Een logopedist studeert af als allround logopedist. Dat betekent dat je op alle vakgebieden voldoende geschoold bent om een logopedische anamnese en onderzoek te doen en te behandelen. Je kunt er daarna voor kiezen om na de studie bijvoorbeeld Algemene Taalwetenschappen te volgen. De meeste logopedisten gaan echter direct na hun studie aan het werk en specialiseren zich via cursussen in bepaalde vakgebieden. De beroepsvereniging voor de logopedisten (NVLF) heeft de specialisatie Afasietherapeut en Parkinsontherapeut erkend.

Naast deze officiële registers bestaan er nog meer specialisaties. Zo kan een logopedist gekozen hebben voor specialisatie voor kinderen of volwassenen of voor een behandelgebied. Daar hoeft geen aanvullende opleiding voor gedaan te worden, maar is vooral afhankelijk van de ervaring en scholingen die de logopedist heeft opgedaan.

De specialisaties van de logopedist(en) in onze praktijk staan hierboven vermeld.