Samenwerking

Wij werken nauw samen met o.a. huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen, jeugdartsen, schoolbegeleidingsdiensten en basisscholen.

Wij maken regelmatig gebruik van ons netwerk van experts. Deze experts hebben kennis en ervaring op allerlei terreinen. Wij zijn lid van het Neuronetwerk Den haag, MS netwerk, Parkinson netwerk Leiden e.o.
Ons netwerk bestaat o.a. uit:
• De fysiotherapeuten van  Leidschendam,  Leiden, Leiderdorp waar we mee samenwerken op het gebied van ademtherapie, COPD, de ziekte van Parkinson, etc.
• De diëtist Caroline de Smit in Leidschendam waar we mee samenwerken bij hulpvragen omtrent eten, drinken, kauwen en slikken;
• De ergotherapeuten van praktijk Veltman in Leidschendam en Ergotherapie Leiden waar we mee samenwerken bij hulpvragen omtrent het zo lang mogelijk zelfstandig blijven functioneren in de thuissituatie.
• Kentalis en het academisch centrum Leiden voor uitgebreide diagnostiek van de spraaktaalontwikkeling;