Mime therapeut

José Nijboer is mimetherapeut en heeft ervaring met het onderzoeken, behandelen, adviseren en begeleiden van volwassen cliënten met een aangezichtsverlamming of facialisparese.

Jose onderzoekt bij uw eerste bezoek of u met mimetherapie kunt starten. Zo ja, dan krijgt u uitleg over de behandeling en over de manier waarop u moet oefenen. U krijgt gemiddeld 8 behandelingen. Deze behandelingen duren 30 minuten. Het is belangrijk dat u thuis regelmatig oefent.  Jose neemt met u de oefeningen voor thuis door. Tijdens de therapie is aandacht voor:

  • massage van het gezicht
  • oefeningen voor het bewegen van de mond, neus, wang, ogen en voorhoofd
  • het verschil tussen spanning en ontspanning
  • beheersing van ongewenste meebewegingen
  • verbetering van eten, drinken en spreken
  • het oefenen van gezichtsuitdrukkingen met en zonder spiegel
  • het omgaan met een aangezichtsverlamming.

Resultaat van de mimetherapie

Uw aangezichtsverlamming of de restverschijnselen verdwijnen niet volledig door de behandeling. Door regelmatig te oefenen, krijgt u wel meer controle over uw gezicht en gezichtsuitdrukkingen. Meestal voelt u zich daardoor prettiger en helpt het om met de situatie om te gaan.

Korte weergave van de werkwijze: De neuroloog, verpleeghuisarts of huisarts verwijst de cliënt naar onze praktijk.
Vervolgens vindt het logopedisch onderzoek plaats en stelt de logopedist de aard van de logopedische stoornis vast. In overleg met u en uw naasten worden de behandeldoelen bepaald. Aan de hand hiervan wordt de behandelmethode vastgesteld. Zowel bij de inventarisatie als bij de logopedische begeleiding speelt multi-disciplinair overleg een belangrijke rol, zodat uitgegaan kan worden van de totaalsituatie van de cliënt. Er wordt, indien nodig, samengewerkt met een fysiotherapeut, ergotherapeut, CVA-verpleegkundige en/of diëtiste.