Afasie & communicatie

Logopedie Centrum José Nijboer kan op locatie onderstaande training geven.

Doel training afasie & communicatie: na het volgen van de workshop heeft u inzicht in de verschillende vormen van afasie. Tevens heeft u door verschillende oefeningen handvatten gekregen hoe u de communicatie met mensen met afasie positief kunt beïnvloeden.

Tijdsinvestering per workshop: 2 uur

Onkosten: € 250,- incl BTW en voorbereiding, excl reiskosten

Voorafgaand aan de training zullen de wensen van de inhoud geïnventariseerd worden zodat de training zo veel mogelijk afgestemd is op de deelnemers.