Afasietherapeut

Verworven neurologische spraak-, taal en/of slikstoornissen

José Nijboer is afasietherapeut en heeft zeer ruime ervaring met het onderzoeken, behandelen, adviseren en begeleiden van volwassen cliënten die spraak-, taal- slik- en/of stemproblemen hebben als gevolg van een (verworven) neurologische aandoening.
Centraal binnen de praktijk staat het behandelen op activiteiten- en participatieniveau.
Dat wil zeggen de behandeling van uw communicatieproblemen met als doel een zo optimaal mogelijke communicatie in het dagelijkse leven. Deze vorm van behandelen is, volgens ons, zeer effectief omdat u het geleerde direct in de praktijk leert brengen waardoor een nieuwe/andere manier van communiceren beter opgepakt wordt en het gebruik van eventuele hulpmiddelen efficiënter en makkelijker wordt geleerd.  Ook voor de problemen op het gebied van het slikken wordt in overleg met u besproken wat een zo optimaal mogelijke manier van slikken is waardoor u zo lang mogelijk zelfstandig en veilig kan eten & drinken.
Uitgangspunt van de praktijk is dat u zelf kunt bepalen waaraan u behoefte heeft in de communicatie en dat daar vervolgens zo veel als mogelijk aan wordt gewerkt.

Korte weergave van de werkwijze: De neuroloog, verpleeghuisarts of huisarts verwijst de cliënt naar onze praktijk.
Vervolgens vindt het logopedisch onderzoek plaats en stelt de logopedist de aard van de logopedische stoornis vast. In overleg met u en uw naasten worden de behandeldoelen bepaald. Aan de hand hiervan wordt de behandelmethode vastgesteld. Zowel bij de inventarisatie als bij de logopedische begeleiding speelt multi-disciplinair overleg een belangrijke rol, zodat uitgegaan kan worden van de totaalsituatie van de cliënt. Er wordt, indien nodig, samengewerkt met een fysiotherapeut, ergotherapeut, CVA-verpleegkundige en/of diëtiste.