Gehoor

Voor de communicatie is het belangrijk dat het gehoor in orde is. Door doofheid of slechthorendheid kan het communiceren beperkt worden.
De logopedist in een algemeen ziekenhuis of in een audiologisch centrum kan gehooronderzoek doen. Wellicht krijgt u het advies voor een hoortoestel. De logopedist begeleidt de slechthorende en zijn omgeving (partner en familie) bij het leren omgaan met een hoortoestel en adviseert bij andere technische hulpmiddelen. Een hoortoestel lost echter niet alle problemen op. De logopedische behandeling is gericht op het herstellen van de communicatie. Leren spraakafzien (liplezen) kan een belangrijk hulpmiddel zijn; oefenen in groepsverband is dan zeer zinvol.
Als u vragen heeft over uw gehoor adviseren wij u contact op te nemen met een audiologisch centrum