Presenteren voor volwassenen

Presenteren voor volwassenen
Is de manier waarop u zich presenteert van invloed op dagelijkse handelen of bij uw werk? Als we denken aan vertegenwoordigers zeggen we allemaal direct ‘ja’. Als we langer nadenken kunnen we nog veel meer beroepen benoemen waarbij presentatie belangrijk is. Denk bijvoorbeeld aan een onderwijzer, een makelaar, een ambtenaar, een telefoniste, een acteur, een advocaat of een predikant. Elk beroep heeft zijn eigen doel. Een onderwijzer wil bijvoorbeeld iemand graag iets leren. Hij kan dit op verschillende manieren doen. Zittend op zijn stoel al voorlezend en kijkend in zijn boek. Of staand voor de klas waarbij hij enthousiast vertelt over een onderwerp en de klas in kijkt. In beide gevallen is de inhoud van het verhaal hetzelfde, maar de presentatie anders, belangrijker nog, het resultaat zal anders zijn.
Wat wilt u bereiken in uw dagelijkse werk en heeft uw presentatie daar invloed op?
Bij uw presentatie kunt u denken aan…:
• …uw houding
• …uw stem
• …uw gezichtsuitdrukking (mimiek)
• …uw melodie bij het praten (intonatie)
• …uw spreeksnelheid
• …uw ondersteunend handgebruik
• …uw woordkeuze
• …uw taalkeuze
• …uw uitspraak (accent bijvoorbeeld)
• …uw luisterhouding
De logopedist kan u of uw medewerker(s) helpen om de presentatie zo optimaal mogelijk aan te laten sluiten op uw beroep, zodat u (nog) zekerder bent in uw werk. De logopedist brengt met u in kaart wat belangrijke aspecten zijn in uw werk en wat u precies wilt bereiken. Vervolgens wordt er een analyse gemaakt van uw presentatie door middel van video-analyse, observaties en zelfstudie. Na samen met de logopedist deze analyse gemaakt te hebben wordt er een plan gemaakt om de presentatie nog beter aan te laten sluiten bij het doel van uw werkzaamheden. Natuurlijk kunt u zelf ook met een specifieke vraag terecht bij de logopedist. Denk bijvoorbeeld aan het beter Nederlands leren spreken in plaats van spreken met een accent.
Vragen? Neem contact op met de logopedist of meldt u direct aan.