Stem

Uw stem

Wanneer de gedachten zijn omgezet in taal, geven de hersenen een seintje aan de stembanden en de spraakspieren, zodat je kunt spreken. Bij mensen met een stemstoornis is te horen dat het geluid afwijkt van het normale stemgeluid. Mensen kunnen dan last hebben van:
• een hees of schor geluid (heesheid)
• het wegvallen of overslaan van de stem (keelklachten)
• een te hoge of te lage stem
• een te zachte of te luide stem (zwakke stem)
Verschillende stemstoornissen
Stemstoornissen verdelen we in twee categorieën :
1. Organische stemstoornissen; er is iets niet in orde met de bouw van het strottenhoofd of er is sprake van stembandverlamming of strottehoofdkanker.
2. Functionele stemstoornissen; Hierbij is het stemorgaan in orde, alleen wordt het verkeerd gebruikt of overbelast. Dit moet niet te lang duren anders beschadigt de stem en kan de functionele stemstoornis overgaan in een organische stemstoornis.

Logopedie
Als u problemen heeft met uw stem of juist problemen wilt voorkomen dan kunt u contact opnemen met de logopedist of direct aanmelden (aanmeldingsformulier).  Werken aan taal , spraak en stem bij de logopedie is werken aan een betere communicatie.

Lax Vox stemtherapie
Wij werken met de Lax Vox methode voor stemtherapie bij sprekers en zangers. Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van een flexibele slang en een flesje water. Door intensief stemoefeningen te doen, terwijl de slang in de mond genomen is, kunnen veel stemproblemen worden verholpen. Wij kunnen u bij deze methode optimaal begeleiden. Hieronder kunt u een filmpje zien over deze methode:http://youtu.be/orVgYXwdMXE