Algemene informatie

Werkwijze
U bent van harte welkom in de logopediepraktijk met of zonder verwijzing van uw huisarts, specialist, orthodontist of tandarts. Zonder verwijzing kunt u bij ons terecht via de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL).
U kunt zich telefonisch of via de website aanmelden. Hierbij wordt gevraagd alvast wat persoonsgegevens aan ons door te geven. Het kan voorkomen dat we niet de juiste of onvoldoende kennis hebben van een specifieke klacht. In dat geval zullen we u doorverwijzen naar een collega-logopedist die wel die vereiste kennis en ervaring in huis heeft.

Behandeling in de praktijk

In de praktijk worden volwassenen en kinderen met spraak-, taal-, stem- en/of slikproblemen behandeld. Na het logopedisch onderzoek wordt in overleg de behandelfrequentie vastgesteld op 1 à 2x per week. Daarnaast moet u rekenen op ongeveer 10 à 15 minuten oefeningen per dag.  Kwaliteit en patiëntvriendelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk dat iedere cliënt persoonlijke aandacht krijgt en dat ieder cliënt inzicht en inspraak heeft in de behandeling. We behandelen niet alleen stoornisgericht maar zorgen dat we een beeld krijgen van de cliënt in zijn geheel. De behandeling zal zoveel mogelijk gericht zijn op de hulpvraag en het toepassen van de nieuw geleerde vaardigheden in uw eigen leefomgeving. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. De behandelingen duren per keer ongeveer 25 minuten. Bij cliënten met afasie duren de behandelingen 45 minuten per keer. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden.
De logopedische therapie wordt in overleg met de cliënt beëindigd op het moment dat alle gestelde doelen met een zo goed mogelijk resultaat behaald zijn. Na het beëindigen van de behandeling zal de verwijzer een verslag ontvangen van de logopedist waarin het behandelplan geëvalueerd wordt.

Continuïteit van de behandelingen

Als praktijk doen wij ons best om zo veel als mogelijk continuïteit te bieden. Toch kan het weleens voorkomen dat de behandeling niet doorgaat, bijvoorbeeld omdat uw logopedist ziek is, een nascholing volgt of andere verplichtingen heeft. In overleg met u bekijken we of de afspraak op een ander tijdstip kan plaatsvinden. Indien mogelijk wordt uw logopedist vervangen door een collega-logopedist. Mocht het onverhoopt zo zijn dat er geen ander tijdstip kan worden gevonden of geen vervanging mogelijk is, krijgt u oefeningen en tips/adviezen mee zodat u tot de volgende afspraak thuis kunt oefenen.

Identificatieplicht
Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Ouders moeten dus voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan.  Bron Rijksoverheid

Wachtlijst
Wij hebben tot eind 2022 geen plek in Leiden. Wij verzoeken u vriendelijk om een aanmelding schriftelijk te doen via de link contact en aanmelding.

Behandelovereenkomst
Tijdens het intakegesprek ontvangt u een behandelovereenkomst. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding. Ook worden in de behandelovereenkomst bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de cliënt en logopedist geregeld conform de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de Wbp (Wet bescherming patiëntgegevens) . Hierin worden eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming, inzage en geheimhouding. Uitgebreide informatie over de WGBO en de Wbp vindt u via deze link website wgbo.

Stages en overleg
Er wordt samengewerkt met o.a. de opleidingen Logopedie. Zo kunnen logopedie studenten (in hun derde of vierde jaar) ervaring opdoen in de praktijk.

Wetenschappelijk onderzoek

Onze praktijk doet mee aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn en draagt hiermee bij aan het verbeteren van de gezondheidzorg. Kijk hier voor de informatiefolder.