Tarieven 2023

Voor 2023 hebben wij met alle Nederlandse zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten.
Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben dan
brengen wij het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening.  Logopedie valt onder de basisverzekering.

Onderstaande prijzen gelden:

  • Wanneer de logopediepraktijk geen overeenkomst heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar of als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt.
    Informeer bij uw logopedist naar de voor u geldende voorwaarden.
  • Voor 2023
  • Logopedie is vrijgesteld van BTW.

 

Screening € 18,00
Anamnese en onderzoek na screening € 65,00
Screening, anamnese en onderzoek € 90,00
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 65,00
Eenmalig onderzoek € 65,00
Individuele behandeling logopedie (max. 25 min) € 45,00
Individuele behandeling cliënten met afasie (max. 45 min) € 90,00
Online-logopedie (max. 25 min) € 45,00
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt ( per 15 min) € 18,00
Telefonische zitting (per 15 min) € 18,00
Overleg met derden (per 15 min) € 25,00
Toeslag voor behandeling aan huis of instelling € 20,00
Verslaglegging aan derden (per 15 min) € 20,00
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak (U dient zich minimaal 24 uur van te voren af te melden) € 45,00