Tarieven 2024

Voor 2024 hebben wij met alle Nederlandse zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten.
Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben dan brengen wij het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening.  Logopedie valt onder de basisverzekering.

Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak (U dient zich minimaal 24 uur van te voren af te melden) kunnen niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekering en zult u zelf moeten voldoen,

Onderstaande prijzen gelden:

  • Voor 2024
  • Wanneer de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de voor u geldende voorwaarden.
Screening € 20,00
Anamnese en onderzoek na screening € 65,00
Screening, anamnese en onderzoek € 95,00
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 65,00
Eenmalig onderzoek € 65,00
Individuele behandeling logopedie (max. 25 min) € 45,00
Individuele behandeling cliënten met afasie (max. 45 min) € 90,00
Online-logopedie (max. 25 min) € 45,00
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt ( per 15 min) € 20,00
Telefonische zitting (per 15 min) € 20,00
Overleg met derden (per 15 min) € 25,00
Toeslag voor behandeling aan huis of instelling € 20,00
Verslaglegging aan derden (per 15 min) € 20,00
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak (U dient zich minimaal 24 uur van te voren af te melden) € 45,00

Logopedie is vrijgesteld van BTW

Bovenstaande prijzen gelden niet voor (zorg) instellingen, hiervoor worden aparte afspraken gemaakt.