Taal

Taal is…
Het geheel van de door de spraakorganen, op basis van het taalvermogen voortgebrachte tekens waarvan de mens gebruik maakt, om zijn gedachten te articuleren, zijn wereld te ordenen en te communiceren (van Dale)
Taal zorgt ervoor dat wij met elkaar contact kunnen hebben, onze gedachten en gevoelens kenbaar kunnen maken en duidelijk kunnen maken wat we willen en denken. Voor ieder mens is taal dus een cruciaal hulpmiddel. Wanneer iemand problemen heeft met taal, staat dit een goede communicatie in de weg. De problemen kunnen plotseling veroorzaakt worden door hersenletsel (afasie) of geleidelijk ontstaan door bijvoorbeeld dementie of bij MS. Ook het meertalig opgroeien kan voor taalproblemen zorgen als er sprake is van taalzwakte.
Logopedie
Als u problemen heeft met uw communicatie dan kunt u contact opnemen met de logopedist of direct aanmelden (aanmeldingsformulier). Werken aan taal, spraak  en stem bij de logopedie is werken aan een betere communicatie.