Vergoeding

Vergoeding

Tarieven 2018

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben afgesloten dan brengen wij het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. De kosten van de behandelingen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Vergoeding
Het is goed om te weten dat wij met alle zorgverzekeraars een contract hebben. Dit betekent dat alle verzekeraars in principe onze logopedie-behandelingen volledig vergoeden (tarieven) vanuit de basisverzekering. De kosten voor logopedie vallen voor verzekerden boven de 18 jaar onder het eigen risico. De kosten voor logopedie voor kinderen zullen dus niet met een eigen risico verrekend worden. Bij gecontracteerde zorg in Nederland kunnen wij rechtstreeks declareren en krijgt u de behandeling voor uw kind volledig vergoed. Wanneer u bij een buitenlandse zorgverzekering  verzekerd bent  dan krijgt u een factuur deze kunt u na betaling zelf indienen bij uw verzekering. Wij raden u aan van te voren na te gaan of logopedische behandelingen vergoed worden bij uw buitenlandse verzekering.

Onderstaande prijzen gelden vanaf 1 januari tot 31 december  2018:
Screening € 16,00
Anamnese en onderzoek na screening € 62,00
Screening, anamnese en onderzoek € 87,00
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 62,00
Eenmalig onderzoek € 65,00
Individuele behandeling logopedie (max. 25 min) € 40,00
Individuele behandeling cliënten met afasie (max. 50 min) € 80,00
Tele-logopedie (max. 25 min). € 40,00
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt ( per 15 min) € 16,00
Telefonische zitting (per 15 min) € 16,00
Overleg met derden (per 15 min) € 16,00
Toeslag voor behandeling aan huis of instelling € 20,00
Verslaglegging aan derden (per 15 min) € 15,00
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak (U dient zich minimaal 24 uur van te voren af te melden) € 40,00

Afmelden
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren telefonisch of per email te worden geannuleerd. Dit in verband met de gereserveerde tijd voor u of uw kind. Indien u de afspraak minder dan 24 uur van te voren heeft geannuleerd, ongeacht de reden, wordt de behandeling bij u persoonlijk in rekening gebracht. Dit geldt ook in verband met ziekte, graag hiervoor uw begrip.Verzuimfacturen kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar en kunt u beschouwen als uw eigen risico.

Betalen
De facturen worden verzorgd door Logopedie Centrum Jose Nijboer. U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd voldoen van de facturen en het eventueel indienen van de facturen bij uw zorgverzekeraar.