Spraak

Zodra uw kind begint met praten leert hij niet alleen woorden en de betekenissen ervan, maar ook hoe hij de klanken uit moet spreken. In de loop van de tijd leert hij steeds meer klanken en klankcombinaties. In het begin is het voor een buitenstaander moeilijk om uw kind te verstaan. Zodra uw kind alle klanken en klankcombinaties kan uitspreken is het geen probleem voor anderen om hem te verstaan. De ontwikkeling die hierboven beschreven staat is de spraakontwikkeling.

Tijdens de spraakontwikkeling kan het voorkomen dat uw kind bepaalde klanken op een verkeerde manier uitspreekt. De /s/ wordt bijvoorbeeld met de tong tussen de tanden uitgesproken (slissen). Dit heeft invloed op de verstaanbaarheid van uw kind, maar heeft ook invloed op de tandenstand. De spieren en functies in het mondgebied kunnen niet goed ontwikkeld zijn (schisis) of verslapt zijn (nasaliteit). Door de verslapte spierspanning kan de uitspraak onduidelijker worden. Voor meer informatie over mondgedrag kunt u kijken bij mondgedrag
Ook kan het voorkomen dat uw kind alle klanken en klankcombinaties correct kan uitspreken, maar dusdanig onduidelijk spreekt dat hij moeilijk voor anderen te verstaan is. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Bijvoorbeeld uw kind verlengd of herhaald klanken (stotteren). Of uw kind laat klanken bij het uitspreken weg (spraakontwikkelingsstoornis of verbaleontwikkelingsdyspraxie).

Uw kind kan meer tijd nodig hebben dan zijn leeftijdsgenoten om alle klanken goed uit te spreken. Hierdoor is hij moeilijker te begrijpen door andere kinderen en volwassenen. Uw kind kan hierdoor minder goed communiceren met zijn omgeving dan hij graag zou willen en dan zijn leeftijdsgenoten kunnen. Dit kan frustraties opleveren, wat weer invloed kan hebben op de verdere ontwikkeling van uw kind.
Logopedie
Als u twijfelt of de spraakontwikkeling van uw kind overeen komt met zijn leeftijd, dan kunt u contact opnemen met de logopedist of uw kind direct aanmelden (aanmeldingsformulier).  Werken aan taal, spraak en stem bij de logopedie is werken aan een betere communicatie.