Cursus TOLK voor ouders/verzorgers van kinderen tot 11 jaar

TOLK , meer taal meer kans!

Betrokkenheid van ouders /verzorgers/ hulpverleners bij de spraak en taal ontwikkeling van Kinderen is onmisbaar. Iedere opvoeder heeft sterke kanten. Het gaat erom deze kwaliteiten (nog) meer naar voren te halen.Het gaat om de ontwikkeling van mondelinge taal ongeacht of het nu Nederlands betreft of een andere taal. De taalontwikkeling kan vertraging oplopen doordat thuis onvoldoende gesprekjes worden gevoerd over wat ouders en kinderen bezig houden. Goed taalaanbod is niet vanzelfsprekend.

TOLK leert u hoe u het kind het beste kunt ondersteunen en stimuleren in deze ontwikkeling. TOLK is een praktisch instrument om ouderbetrokkenheid te bevorderen, afgestemd op uw peroonlijke situatie (thuis) en flexibel inzetbaar als het gaat om versterking van de opvoedkwaliteiten van ouders/verzorgers.   staat voor: Taal aanbieden, Overnemen, Luisteren, Kijken

Hieronder kunt u een filmpje zien over deze methode: https://www.youtube.com/watch?v=sAsa5pMtZ64

Kijk ook op : www.tolkinfo.nlDoelgroep: TOLK richt zich op ouders/verzorgers die door omstandigheden hun kinderen (0 t/m 10 jaar) minder blootstellen aan taal. De therapie variant richt zich op ouders van kinderen met een gediagnosticeerde achterstand in de taalontwikkeling.

Doelstelling:  TOLK biedt ouders/verzorgers/ begeleiders een model om in gesprek te gaan met hun kind. Het is een praktisch instrument om inhoud te geven aan uw betrokkenheid. Met TOLK leert u hoe u uw taalaanbod rijker en gevarieerder kunt maken ten behoeve van uw kind. Er wordt gewerkt met 8 themafilms over de maandthema’s van het peuter- en kleuteronderwijs. Deze thema’s sluiten aan bij wat er dagelijks thuis bij u aan de orde is. Zo slaan we een brug tussen school en thuis. We bieden u reminders zodat u vanzelf herinnerd wordt aan wat er wordt bedoeld.

Duur: 5 tot maximaal 8 bijeenkomsten van 3 uur.

Kosten: zullen afhankelijk zijn van het aantal bijeenkomsten. Individuele sessies kunnen ook besproken worden, helaas worden de onkosten niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Docent: José Nijboer
Heeft u interesse in de cursus “TOLK voor taalontwikkeling”?  Neemt u dan contact met ons op.