Lezen bij kinderen

Lezen bij kinderen
Uw kind kan vanaf groep 2 moeite hebben met het leren van de letters en uiteindelijk het herkennen van woorden in groep 3. Kinderen die moeite hebben met lezen kunnen hierdoor verkeerde leesstrategieën ontwikkelen. Ze blijven bijvoorbeeld spellend lezen (en gaan geen woorden herkennen) of gaan radend lezen (de kinderen raden wat er staat). Kinderen die moeilijkheden kunnen krijgen met het leren lezen en schrijven kunnen signalen afgeven in groep 1 of 2. Hij of zij heeft bijvoorbeeld moeite met het onthouden van namen, versjes, kleuren, figuren of symbolen. Ook kan het zijn dat uw kind weinig of geen interesse toont in taal of letters. Als uw kind leert lezen is het belangrijk dat de taal van uw kind voldoende ontwikkeld is. Het is erg moeilijk om een woord te lezen waarvan je de betekenis niet kent. Ook is het belangrijk dat uw kind goed hoort en verschillen in klanken kan onderscheiden. Bij elke letter hoort een klank. Als uw kind het moeilijk vindt om het verschil in klanken te horen, kan dit ook en belemmering zijn voor uw kind.
Logopedie
Als uw kind moeite heeft met het leren lezen (vanaf groep 2) brengt de logopedist de taalontwikkeling in beeld samen met andere voorwaarden die belangrijk zijn bij het leren lezen. (Zoals bijvoorbeeld het onderscheiden van klanken: De auditieve voorwaarden). Vervolgens kan er met u bekeken worden hoe logopedie uw kind kan ondersteunen in zijn leren lezen. Dit kan zijn door het stimuleren van de taalontwikkeling of het versterken van de auditieve functies.
In onze praktijk werken wij op het gebied van het lezen en spellen aan:
– vroege signalering van achterstanden in de auditieve/fonologische vaardigheden;
– trainen van taal-, luister- en articulatievaardigheden;
– opzetten van een voorschotbehandeling in groep 2 (verstevigen van klank-tekenkoppeling), waardoor een kind niet met een achterstand begint aan leesonderwijs in groep 3;
Behandeling van dyslexie zal moeten plaatsvinden bij een gespecialiseerde dyslexie behandelaar.