Taal

Taal is…
Het geheel van de door de spraakorganen, op basis van het taalvermogen voortgebrachte tekens waarvan de mens gebruik maakt, om zijn gedachten te articuleren, zijn wereld te ordenen en te communiceren (van Dale)

De eerste stap bij het leren praten (de taalontwikkeling) is het “begrijpen” van woorden en zinnen. Allereerst leert een kind de ouder begrijpen. Dit leren begint al op heel jonge leeftijd: Voordat het kind zelf begint te praten. Het kind leert bijvoorbeeld dat wanneer mama het woord “snoepje” zegt, hij iets lekkers krijgt. Hij kan het woord “snoepje” nog niet uitspreken, maar begrijpt mama wel. Zodra een kind woorden begrijpt en vaak te horen krijgt, gaat het kind de woorden nazeggen (imiteren). Dit begint met woorden als: “Papa”, “mama” en “die”. Het kind begint steeds meer te begrijpen en steeds meer mee te maken in zijn leven. Hier leert hij of zij veel meer nieuwe woorden en begint ook in zinnen te praten. De taalontwikkeling gaat nog de hele kindertijd door en zelfs volwassenen leren nog nieuwe woorden. Uw kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Het kan gebeuren dat uw kind later begint te praten dan kinderen van zijn leeftijd. Dit kan direct vanaf het begin invloed hebben op de totale ontwikkeling van uw kind.
Taal zorgt ervoor dat wij met elkaar contact kunnen hebben, onze gedachten en gevoelens kenbaar kunnen maken en duidelijk kunnen maken wat we willen en denken. Voor ieder mens is taal dus een cruciaal hulpmiddel. Wanneer iemand problemen heeft met taal, staat dit een goede communicatie in de weg. Werken aan taal is dus werken aan een betere communicatie. Lezen en schrijven zijn, evenals horen en spreken, vormen van taal. Stoornissen op het gebied van lezen zoals dyslexie vallen dus ook onder taalstoornissen.
Ook het meertalig opgroeien of psychomotore retardatie kan voor taalproblemen zorgen als er sprake is van taalzwakte.
Dit kan allerlei gevolgen hebben, zoals gedragsproblemen. Mensen zijn overigens de enige levende wezens op aarde die met taal communiceren.
Logopedie
Als u twijfelt of de spraakontwikkeling van uw kind overeen komt met zijn leeftijd, dan kunt u contact opnemen met de logopedist of uw kind direct aanmelden (aanmeldingsformulier). Werken aan taal, spraak en stem bij de logopedie is werken aan een betere communicatie.