Stem bij kinderen

Wanneer de gedachten zijn omgezet in taal, geven de hersenen een seintje aan de stembanden de ademhalingsspieren en de spraakspieren, zodat je kunt spreken. Voor een goed stemgeluid komt veel kijken, o.a.

• houding en adem zijn belangrijk. De logopedist kan helpen bij allerhande stoornissen die invloed uitoefenen op stem of spraak , zoals COPD, mondgewoonten , hyperventilatie, “hoge” ademhaling.
• de stembanden moeten goed functioneren. Door teveel of te weinig spanning in de stemgeving kan stemgebruik zich verkeerd ontwikkelen.

Het kan gebeuren dat uw kind wel eens wat hees of schor is of dat zijn stem anders klinkt (heesheid). Hierdoor is uw kind minder goed te verstaan voor anderen. Dit kan vervelend voor uw kind zijn. Hij weet niet wat hij eraan moet doen en de keelklachten komen steeds maar weer terug. Het kan door de stembanden zelf komen of door de manier waarop hij zijn stem gebruikt. Oorzaken kunnen zijn wanneer uw kind vaak zijn keel aanspant tijdens het praten of dagelijks veel schreeuwt of hoest. Dit gedrag kan uiteindelijk problemen in de keel veroorzaken. Bijvoorbeeld stembandknobbels. Deze kunnen operatief verwijderd worden, maar komen snel terug als het gedrag niet verandert.
Logopedie
Als u twijfelt of het stemgebruik van uw kind goed is of uw kind vaak keelpijn heeft, dan kunt u contact opnemen met de logopedist of uw kind direct aanmelden (aanmeldingsformulier). Werken aan taal, spraak en stem bij de logopedie is werken aan een betere communicatie.