Kinderen

Communiceren doen we altijd en overal. Thuis, op school, op het werk en in onze vrije tijd. Juist daarom is het belangrijk goed te kunnen communiceren. Kinderen leren in de eerste zeven levensjaren alle basisbeginselen van onze taal. Daarnaast is het kind al groeiende de wereld om zich heen aan het ontdekken, al met al voor het kind een drukke tijd.

Soms ontstaan er problemen met horen, verstaan, begrijpen of spreken. Voorbeelden hiervan zijn heesheid, stotteren, slissen en een spraak- taalachterstand.  Problemen op een of meerdere van de genoemde gebieden hebben grote gevolgen in het dagelijks leven. De logopedist houdt zich bezig met alle aspecten van de communicatie.

Tijdens het werken met kinderen stellen we het kind in zijn totaliteit centraal. We houden rekening met ontwikkelingsniveau, gedrag en karakter van het kind opdat het kind zich op zijn gemak en begrepen voelt. We kiezen daarbij een speelse benaderingswijze om te komen tot het gewenste resultaat wat betreft de communicatievaardigheden van uw kind.

Klik op onderstaande termen als u meer wilt weten:
• Spraak
• Taal en Lezen
• Gehoor
• Mondgedrag en OMFT
• Stem en adem
• eten en drinken

Logopedie
Als uw kind problemen heeft met de communicatie dan kunt u contact opnemen met de logopedist of direct aanmelden (aanmeldingsformulier).  Werken aan taal, spraak en stem bij de logopedie is werken aan een betere communicatie.