Wetenschappelijk onderzoek

Onze praktijk doet mee aan het onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Er word o.a. onderzoek gedaan naar de effectiviteit en kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en de relaties tussen zorgaanbieders, zorgconsumenten, zorgverzekeraars en de overheid. Een keer per jaar levert Logopedie Centrum Jose Nijboer uit de elektronische patiëntendossiers onder meer patiëntgegevens, gegevens over de gepresenteerde klachten en aandoeningen, de behandeling (doelen; aantal en soort contacten; verrichtingen) en evaluatie (resultaat van zorg). De NIVEL houdt zich aan de wetten met betrekking tot de  bescherming van de privacy van de deelnemende zorgverleners en patiënten. Er is een privacyreglement opgesteld volgens de code ‘Goed Gedrag’ (van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen). De gegevens mogen voor onderzoekers nooit herleidbaar zijn tot individuele personen, zorgverleners of zorginstanties. Door deelname aan het NIVEL onderzoek ontvangt Logopedie Centrum Jose Nijboer inzicht in eigen zorgverlening vergeleken met gegevens van de gemiddelde in Nederland werkzame logopedisten.

Kijk hier voor de informatiefolder.