Behandelovereenkomst

Tijdens het intakegesprek ontvangt u een behandelovereenkomst. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding. Ook worden in de behandelovereenkomst bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de cliënt en logopedist geregeld conform de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG). Hierin worden eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming, inzage en geheimhouding. Uitgebreide informatie over de WGBO en de AvG vindt u hier.