Behandeling in de praktijk

In de praktijk worden volwassenen en kinderen met spraak-, taal-, stem- en/of slikproblemen behandeld. Na het logopedisch onderzoek wordt in overleg de behandelfrequentie vastgesteld op 1 à 2x per week. Daarnaast moet u rekenen op ongeveer 10 à 15 minuten oefeningen per dag. Voor iedere behandeling wordt in principe 30 minuten gereserveerd. Dit wil zeggen, de tijd dat het contact met logopedist tot aan de aantekeningen die de logopedist vastlegt van de behandeling. Wij maken daarom afspraken van 25 minuten en reserveren 5 minuten voor administratietijd.