Algemeen

U bent van harte welkom in de logopediepraktijk met of zonder verwijzing van uw huisarts, specialist, orthodontist of tandarts. Zonder verwijzing kunt u bij ons terecht via de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL).
U kunt zich telefonisch of via de website aanmelden. Hierbij wordt gevraagd alvast wat persoonsgegevens aan ons door te geven. Het kan voorkomen dat we niet de juiste of onvoldoende kennis hebben van een specifieke klacht. In dat geval zullen we u doorverwijzen naar een collega-logopedist die wel die vereiste kennis en ervaring in huis heeft.